PRIVACYKAART

Deze kaart geeft in het kort inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Kijk! Heemskerk is een kleine enthousiaste Stichting die vier maal per jaar een expositie verzorgt in de hal van het gemeentehuis van Heemskerk. De exposities hebben een doorlooptijd van vier weken en beogen een hoge attentiewaarde voor het publiek dat het gemeentehuis bezoekt.

De Stichting exposeert werk van hoge kwaliteit, een brede diversiteit.

 

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 • Van belangstellende bezoekers verwerken wij contactgegevens (naam en email-adres).
 • Van (potentiële) exposanten verwerken wij contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en email-adres).
 • Van dienstverleners zoals optredende muzikanten bewaren wij contactgegevens (naam, telefoonnummer en email-adres).

 

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN BELANGSTELLENDE BEZOEKERS?

 • Voor het verzenden van nieuwsberichten.

 

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN (POTENTIËLE) EXPOSANTEN?

 • Voor het benaderen van een exposant voor een in te richten expositie.
 • Voor het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst inzake een in te richten expositie.
 • Voor de concrete afstemming die nodig is voor het inrichten van een expositie.
 • Het verzenden van de nieuwsberichten.

 

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN DIENSTVERLENERS?

 • Voor het aanvragen van een optreden bij de opening van een expositie.

 

WANNEER MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

 • Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst (voor de inrichting van een expositie).

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 • Zolang de belangstellende bezoeker de nieuwsbrief wenst te ontvangen.
 • Zolang de exposant in ons bestand wenst te blijven van potentiële kandidaten voor een expositie.
 • Zolang een muzikant in ons bestand wenst te blijven voor optredens tijdens de expositie.

 

HOE KUNT U CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

 • U kunt bij ons opvragen of wij persoonsgegevens van u verwerken.
 • U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • U kunt ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens die wij verwerken te verwijderen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens die wij verwerken over te dragen.

Hierbij geldt de restrictie dat wanneer wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens conform wettelijke bewaartermijnen vast te leggen. Behoudens onjuistheden mogen wij persoonsgegevens in deze categorie niet wijzigen of verwijderen.

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN?

 • U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Neemt u daarvoor contact met ons op of indien nodig rechtstreeks met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

 

CONTACTGEGEVENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail ons

Een e-mail naar ons is altijd welkom!

Niet leesbaar? Verander code captcha txt